SITE TANGOK, BACHOK

BINA RUMAH BERSAMA KAMI 017-9552917

DECEMBER 2022 [95 %]
SERAHAN MILIKAN KOSONG 5.12.22

KEMASAN MOZEK OWNER URUSKAN SENDIRI
[JULAI 22]

31 MARCH 22 [75 % -80 %]

65 %

55 % [26 Januari]

55 % [19 Januari Konduit Elektrik]

45 % [14 Disember Beam Atas]

35 % [15 - 23 November Ikat Bata]

Pembinaan Bermula Oktober 2021