SITE JAMBU LAWAR, MACHANG

017-9552917 / 019-9016113

sangkut atap [oct 23]

kerja-kerja buat jalan ke tpk dilaksanakan sebelum sangkut atap.

beam atas dan kerangka bumbung 45% [sept 23]

Ikat Bata 35% [OGOS 23]

FOOTING STUMP DAN BEAM

Persediaan Tapak